KVKK Çalışan Adayı

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA VE AYDINLATMA METNİ

Biz, Demir Grup Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”); hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek ve bazı işlemelere ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza ve Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
İletişim Verisi Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz
Özel Nitelikli Kişisel Veri Özgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf üyelikleriniz, engelli olma durumunuz, kan grubunuz, sigara kullanımınız, askerlikten muafiyet nedeniniz, adli sicil kaydınız.
Eğitim Verisi Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi
İş Deneyimi Verisi Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Görsel ve İşitsel Veri Fotoğrafınız, varsa selvi (video CV)
Diğer Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’sine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirket ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
 • Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
 • Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması

                       

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen durumlarda özeli nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza vermektesiniz.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında paylaşılmaktadır ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
 • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Şirket ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?
Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşabiliyoruz.

Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle yukarıda belirtilen durumlarda kişisel verilerinizin aktarılmasına rıza vermektesiniz.

HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
DEMİR GRUP YAPI SAN. ve TİC. A.Ş.
İletişim Linki: www.demir-grup.com/kvkkbilgiiptal
Adres: Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. No:74/D Torun Center Office Tower K:11 Şişli / İstanbul

Açık rıza metnini okudum ve anladım.
Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.

Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Kuruluşundan bugüne, sektöründeki ilkleriyle sadece konut değil yaşam alanı oluşturma anlayışıyla binlerce kişinin yaşamına değer katarak, müşterileriyle kurduğu uzun soluklu güven ilişkisi ile fark yaratarak büyüdü. 35 yıllık bilgi, birikim ve deneyimini estetik, teknoloji, lüks ve konfor ile birleştirerek bugüne kadar imza attığı tüm projelerinde satıştan sonra da her zaman yatırımcıların yanında oldu.

Tamamlanan Projeler:
Bakırköy, Florya, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de çok sayıda konut ve işyeri
Okyanus Koleji, 15 bin metrekarelik, ‘Türkiye’nin en geniş kapsamlı’, 1.250 öğrenci kapasiteli kolej binası, Beylikdüzü, İstanbul,
Narçiçeği Sitesi, 84 konut, Beylikdüzü, İstanbul Günışığı Sitesi, 138 konut, Beylikdüzü, İstanbul
Ayışığı Halting Place, 346 konut, Beylikdüzü, İstanbul Ayışığı Vadi Evleri, 489 konut, Beylikdüzü, İstanbul
Demir Romance, 776 konut, 28 villa, 60 ticari alan Beylikdüzü, İstanbul
Demir Lavida , 5 blokta toplam 379 Rezidance konut, 29 ticari birim, Büyükçekmece, İstanbul
Ayışığı Butik, 110 Rezidance konut, 11 ticari birim, Esenyurt, İstanbul

Devam Eden Projeler:
Turkish City, 480 Konut, 3 Etap 8 Blok ve 55 Odalı Otel, Vinnitsya, Ukrayna
Demir Country, 9 Blokta toplam 1160 konut, 77 ticari birim, Beylikdüzü, İstanbul
Web Sitesine Git →

“Mimarlık Işık altında bir araya getirilen kütlelerin, ustalıklı, doğru ve görkemli oyunudur.”

Hakkında
Kendisini tasarım disiplinlerinin her alanında geliştirmiş ve bu konularda yapılan çalışmalarla ödüller alan bir tasarım stüdyosudur. Tasarımın farklı ölçeklerinde projenin bütünsel olarak algılanıp, ilk aşamadan yaşamın başladığı ana kadar olan tüm süreçleri başarıyla götürmeyi hedefler.

Vizyon
DG MİMARLIK çalışmalarında en güncel teknolojileri kullanarak özgün, fonksiyonel, estetik ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Mimari üretimlerde tek ailelik konutlardan yüksek katlı rezidanslara, tek birimlik bir satış merkezinden AVM komplekslerine kadar geniş bir ölçek dağılımı bulunmaktadır. Süreç Projenin konsept aşamasında uygulananın bittiği ve hayatın başladığı sürece kadar olan bu süreç DG Mimari, Statik, Elektrik, İç Mimari ve Mekanik projelerinin hazırlanması ve disiplinler arası koordinasyonun hazırlanması ve saptanmasında işverene kompleks bir hizmet sunmaktadır.
Web Sitesine Git →

İnşaat Sektörünün ,30 yılı aşkın tecrübesi ile, en bilinen markalarından olan Demir İnşaat’a bağlı olarak faaliyet gösteren DEMAY, grubun satış ve pazarlama iş başlıklarına ilişkin hizmetler sunmaktadır. 10 Milyonluk sermayesi ile merkez ofisi İstanbul’da yer alan DEMAY, kapsamlı eğitim, yönetim, iş idaresi ve pazarlama gibi konularda profesyonel danışman kadrosuyla gayrimenkul sektörünün liderliğini misyon olarak belirlemiştir.

DEMAY markası gayrimenkul alım, satım, kiralama ile birlikte sektöre getirdiği hizmetlerle çok farklı bir konum elde etmenin yanında sektörün gelişmesinde de öncü olmuştur. Ayrıca Demir İnşaat için belirlenen bölgelerde proje alanları araştırması yapan kurum, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam alanları yaratmayı da hedefleri arasında tutmaktadır.

DEMAY’ın Türkiye’deki hedefi, bölgelerdeki ofis sayısını arttırmak ve gayrimenkul sektörünü uluslararası standartlara ulaştırarak sektörün lider firması olmaktır.
Web Sitesine Git →

Demir Enerji; Demir Grup bünyesinde, Yenilenebilir enerji kaynaklarından Enerji üretimi alanında yurtiçi ve yurtdışı yatırımlar yapmak üzere İstanbul merkezli olarak kurulmuştur.

Konya 4. Organize Sanayi Bölgesinde 35.000 m2 kapalı alanda, yıllık 230 MW kapasiteli Fotovoltaik Güneş Paneli ve yardımcı ekipmanları üretim tesisimizin ilk etabı faaliyete geçmiş, ikinci etabı ise aralık ayında faaliyete geçecektir. Bu tesiste son teknoloji ile üretilecek olan yüksek verimli güneş panellerimizi başta Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Amerika kıtasına ihraç etmeyi planlıyoruz.

Hedefimiz aşamalı olarak 2019 yılına kadar üretim kapasitemizi 500MW’a çıkarmak. Niğde, Nevşehir ve Konya illerinde satın almış olduğumuz alanlarda toplam 18,3MW kapasiteli Güneş Enerji Santrallerimizin inşasını tamamlamış bulunmaktayız.

Grubumuzun lokomotif şirketi ve aynı zamanda İnşaat Sektörünün lider şirketlerinden Demir İnşaat’ın yakın gelecekte hayata geçireceği yaşam alanlarında yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ile ilgili inovatif çalışmalarımız devam etmekte. Böylece daha çevreci, doğa ile dost yeni yaşam alanları üretilmesinde de öncü olmayı hedefliyoruz. Bunlarla birlikte Enerji üretiminin ayrılmaz bir parçası olan depolama sistemleri konusu da ilgi alanlarımız içinde. Bu konuda Konya’daki fabrikamız içinde yeni yatırımlar planlıyoruz. Demir Enerji olarak hedefimiz; tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreterek ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmaktır. Bu hedefimiz doğrultusunda gece gündüz çalışmaktayız.
Web Sitesine Git →

Bir şirketin kurum kültürü, diğerlerinden farklılaşmasını sağlayan özellikleri ile oluşur. Day Sigorta, Demir Grup bünyesinde 2017 yılında sigortacılık sektöründe Yangın, Deprem, Araç, Konut, Nakliyat, Mühendislik, Sorumluluk, Sağlık, Hayat ve Emeklilik branşlarında kurumsal ve bireysel müşterilere profesyonel hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Üretim kapasitesi, ihracat-ithalat hacmi, sanayi tesislerinin çoğunluğu ve beraberinde getirdiği verimliliğin üst seviyede olması, zorunlu olarak profesyonel sigorta ihtiyacının doğmasına sebep olmaktadır.

Aynı çatı altında elementer, hayat ve sağlık ürünlerinin sunulması; Day Sigorta farklı sigorta ihtiyaçlarını alternatifli olarak müşterilerine sunarak, müşterilerinin birden fazla Sigorta ihtiyacını tek bir çatı altında toplayarak hayatını kolaylaştırmaktadır.

Müşteri ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi; Day Sigorta müşterilerin gerçek ihtiyaçlarına uygun sigorta ürün çalışması yaparak, en uygun fiyata maksimum Koruma sağlamaktadır. Day Sigorta kurumsal müşteriler için risk yönetimi yaparak kurumsal müşteri ihtiyaçlarına özel poliçeler oluşturarak risk analizi sonucunda en doğru ve en uygun teklifleri sunmaktadır.
Web Sitesine Git →